Organizer:
Polish Neuroscience Society (PTBUN)

Co organizers:
Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences
Faculty of Physics, University of Warsaw
Institute of Pharmacology, Polish Academy of Sciences
International Institute of Molecular and Cell Biology
Mossakowski Medical Research Centre, 
Polish Academy of SciencesOrganizing Committee:

President PTBUN:
Małgorzata Skup (m.skup@nencki.gov.pl)

Chairman:
Monika Liguz-Lęcznar (m.liguz@nencki.gov.pl)

Secretary:
Krystyna Ossowska (secretary@ptbun.org.pl)

Members:

Paweł Boguszewski
Robert Kuba Filipkowski
Katarzyna Kalita
Katarzyna Łukasiuk
Dorota Nowicka
Kinga Szydłowska
Marta Wiśniewska
Renata Zakrzewska
Jarosław Żygierewicz

Programme Commitee:

Maria Barcikowska
Jan Celichowski
Julita Czarkowska-Bauch
Agnieszka Jankowska-Kulawy
Jacek Jaworski
Anna Kamińska
Małgorzata Kossut
Joanna Lewin-Kowalik
Monika Liguz-Lęcznar
Katarzyna Łukasiuk
Krystyna Ossowska
Małgorzata Skup
Andrzej Szutowicz
Krzysztof Wędzony († Deceased 19 November 2016)
Grzegorz Wilczyński


This website uses cookies to allow the registration of event participants and service related processes. By using this site you agree on use of cookies, according to the current browser settings.
Accept